Velkommen til PMR446 Danmark.

INFORMATION!
P.M.R.446 Danmark afholdes fremover hver Søndag Klokken 20:00 paa Kanal 8, Frekvens 446.093.75MHz.

             Kjære Læsere.

       Vi er alle sammen Ambassadører for Radiokommunikation, og for mig personligt har jeg den Holdning, at Radio er Radio, uanset om man taler paa 160 Meter Baandet eller om man taler paa P.M.R.446.

       Jeg har lyttet en del paa P.M.R.446, og der er mange Børn, deres Forældre, og mange andre paa de dertilhørende Kanaler. Nogle Opkald har jeg forsøgt mig med, og lidt Respons har der ogsaa været. Ved, at være aktiv paa P.M.R.446 kan det muligvis være, at man kan være heldig, at faa en eller anden paa Kanalerne gjort interesseret i Radiokommunikation, for de fleste Børn, som benytter disse Radioer, ser dem kun, som deres "første Mobiltelefon", og venter kun paa, at faa en I-Fon eller hvad de hedder nu om Stunder.

       I England benytter man P.M.R.446 paa et helt andet Niveau end her i Danmark. Folk taler med hinanden, som var det paa 27MHz, og forsøger, at DXe med deres egne, og med Udlandet naar Forholdene er til det. Forsøg, kjære Læser, at søge paa Internettet paa P.M.R.446, saa skal de bare se. En Video, som har gjort et positivt Indtryk paa mig angaaende P.M.R.446 er en englænder, som kalder sig Ringway Manchester. Han har lavet en Video hvor, at han sidder i sin Bil, og kalder op paa P.M.R.446 Kanal 8, og i Løbet af Tyve Minutter opnaar han Fyrre Kontakter. Fyrre Kontakter mine Damer, og Herrer, det er nærmest hvad jeg opnaar paa Et Aar, 27MHz, og Radioamatørbaandende tilsammen.

       Englænderne har indført følgende, at man taler sammen paa P.M.R.446 Kanal 8 hver Søndag Klokken 20:00, eller som de siger det derovre "P.M.R.446 Sunday on Channel Eight at Eight.", og jeg ved godt, at det nok ikke vil gribe saadan om sig, som det gør i England, dog vil jeg forsøge det samme. Hver Søndag Klokken 20:00, vil jeg være paa Kanal 8 paa P.M.R.446, og kalde op i En Time, og hvem som helst har naturligvis Lov til, at deltage, husk blot paa, at der muligvis er Børn der lytter med, saa benyt det pæne Sprog, og det gode Humør, hvilket passer sig, at benytte til alle Tider i øvrigt. Lad os vise Folk paa P.M.R.446 hvad Radiokommunikation kan. Kanal 8 paa P.M.R.446 har Frekvens 446.093.75MHz. For de, som muligvis vil forsøge, at komme i kontakt med mig paa Kanal 8 paa en Søndag kan jeg informere om, at jeg bor paa Amager. Lidt Praleri kan man vel tillade sig.

       Ydermere kan jeg oplyse om, at jeg har oprettet en Zello-Kanal, som hedder "PMR446 Kanal 8". Kanalen kan benyttes af alle der maatte have Zello. Reglerne for Kanalen er nemme.: Benyt Kanalen, som en ganske almindelig CB Kanal. Benyt venligst det pæne Sprog, og det gode Humør.

       Husk! PMR446 Danmark hver Søndag Klokken 20:00 paa Kanal 8. Frekvens 446.093.75MHz.

       Intet uden Mildhed.

       Ærbødigst

       Torben Brandstrup.

       27MHz, og P.M.R.446 Kaldesignal.: Klein.

Lav din egen hjemmeside gratis!