Radioamatør.

Hvis man nu synes, at P.M.R.446, og for den Sags skyld 27MHz er spændende, saa kunde Uddannelsen som Radioamatør være noget der er værd, at udforske. Man kan faa en masse gode Kontakter, Bekendte, og Venner Verdenen over.

Der er Tre Omraader man mest benytter, som Radioamatør. Det ene hedder H.F., og det gaar fra 160 Meter Baandet (1,8MHz.) til 10 Meter Baandet (28MHz.). Det andet hedder V.H.F., som bestaar af 2 Meter Baandet (144MHz.), og det tredje er U.H.F., som bestaar af 70 Centimeter Baandet (432MHz.). Der findes naturligvis endnu flere Baand, dog er disse de mest traditionelle.

For, at kunde sende paa nogle af disse Baand, saa skal man have en Licens, og der er Tre Licenstyper, som man kan opnaa. Den ene er en D-Licens, som giver Lov til, at sende paa 23 Centimeter (1,2GHz.), 70 Centimeter (432MHz.), 2 Meter (144MHz.), 4 Meter (70MHz.), og 6 Meter (50MHz.). Den anden er en B-Licens, som giver Lov til, at sende paa H.F. Baandene, og de førnævnte Baand fra D-Licensen, og den tredje er en A-Licens, som giver Lov til det samme som B-Licensen, dog med den Forskel, at man med B-Licensen maa sende med maksimum 100 Watt, hvor, at man med A-Licensen maa sende med maksimum 1000 Watt (1 Kilowatt.). Man kan se Oversigten over de forskellige Baand, og Frekvenser paa følgende Hjemmesideadresse https://dkscan.dk/amatoer.htm .

Hvis man synes, at det med, at være Radioamatør kunde være spændende, saa kig paa følgende Hjemmesideadresse https://operatorlicens.dk/ . Der kan man læse mere, træne sig i, at kunde bestaa Licenstesten, og faa, at vide hvordan man tilmelder sig til Licenstesten.

Hvilke Amatørradioer kan man saa købe?

En Yaesu FT-857 er en god Begynderradio for en nyuddannet Radioamatør. Den har H.F., V.H.F., og U.H.F., og den kan benyttes til F.M., U.S.B., L.S.B., og A.M.. Den bliver desværre ikke lavet længere, saa den skal købes brugt paa f.Eks Ebay eller paa Ham.Brugtgrej.Dk. Ligesom paa 27MHz skal man købe en Antenne til sin Radio.

En Haandradio er godt, at have. En TYT TH-UV8000D kan benyttes til 2 Meter (144MHz.), og til 70 Centimeter (432MHz.). Med en Adaptor kan den tilsluttes til en Baseantenne eller til en Mobilantenne hvis man vil det. Den kan købes paa KinaRadio.Dk.

Man kan ogsaa benytte et digitalt System, som hedder D.M.R.. Det er et System med en masse Repeatere, som er forbundet med hinanden. Det foregaar paa 70 Centimeter Baandet (432MHz.). Denne er en TYT MD-UV380, og den kan købes hos Midtkom.Dk. Ligesom de fleste andre Haandradioer, saa kan den, med en Adaptor, tilsluttes til en Baseantenne eller til en Mobilantenne hvis man vil det.

Dette er blot et lille Udvalg af hvad der findes.

Lav din egen hjemmeside gratis!